Trenutne cene programov

posodobljeno 1.1.2018

S 1.9.2004 je začel veljati spremenjen način sofinanciranja lokalnih skupnosti za programe v zasebnih vrtcih (34. člen Zakona o vrtcih). Zakon določa, da morajo biti starši razporejeni v plačilne razrede, zato nimamo več enotne cene za naše storitve.

Cena programa je odvisna od plačilnega razreda v katerega ste razporejeni.

Polna cena Zasebnega vrtca Pingvin je 762 € za prvo starostno obdobje in 742 € za drugo starostno obdobje. Starši ste na podlagi enotne vloge za znižano plačilo vrtca razdeljeni v plačilne razrede. Starši vloge oddate na pristojni Center za socialno delo. Na odločbah, ki jih staršem izda CSD se delež subvencij, ki jih država priznava staršem nanaša izključno na javne vrtce. Občina otrokovega stalnega prebivališča staršem prizna 85 % subvencije, glede na plačilni razred, kot bi vam jo priznala v javnem vrtcu (torej 15% manj, kot v javnem vrtcu na ceno javnega vrtca). Cene programov javnih vrtcev se razlikujejo med občinami in tako so različne tudi cene subvencij. Razlika do polne cene Zasebnega vrtca Pingvin je obveznost staršev.

Občina staršem, ki imajo v vrtcu dva otroka, tudi za drugega otroka prizna 85% subvencije glede na plačilni razred, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije 70 % ekonomske cene javnega vrtca, razliko do polne cene Zasebnega vrtca Pingvin je obveznost staršev.

Za vsak dan javljene odsotnosti do 7.30 ure odštejemo ceno neporabljenih živil 4,04 evra.

Primer izračuna cene za prvo in drugo starostno obdobje za otroke s stalnim prebivališčem v MOL:

PRVO STAROSTNO OBDOBJE

Izračun za mesec, ki ima 22 delovnih dni.

DOH. RAZRED CENA

JAVNI VRTCI

PLAČILO STARŠEV V JAVNEM VRTCU DOPLAČILO
MOL
PINGVINU
PLAČILO STARŠEV V PINGVINU
1. 485 € 0% 412,25 € 349,75 €
2. 485 € 10% 371,03 € 390,98 €
3. 485 € 20% 329,80 € 432,20 €
4. 485 € 30% 288,58 € 473,43 €
5. 485 € 35% 267,96 € 494,04 €
6. 485 € 43% 234,98 € 527,02 €
7. 485 € 53% 193,76 € 568,24 €
8. 485 € 66% 140,17 € 621,84 €
9. 485 € 77% 94,82 € 667,18 €

 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

Izračun za mesec, ki ima 22 delovnih dni.

DOH. RAZRED CENA

JAVNI VRTCI

PLAČILO STARŠEV V JAVNEM VRTCU DOPLAČILO
MOL
PINGVINU
PLAČILO STARŠEV V PINGVINU
1. 346 € 0% 294,10 € 447,90 €
2. 346 € 10% 264,69 € 477,31 €
3. 346 € 20% 235,28 € 506,72 €
4. 346 € 30% 205,87 € 536,13 €
5. 346 € 35% 191,17 € 550,84 €
6. 346 € 43% 167,64 € 574,36 €
7. 346 € 53% 138,23 € 603,77 €
8. 346 € 66% 99,99 € 642,01 €
9. 346 € 77% 67,64 € 674,36 €