Trenutne cene programov

Polna cena Zasebnega vrtca Pingvin je 840,00 € za prvo starostno obdobje in 804,00 € za drugo starostno obdobje. Starši ste na podlagi enotne vloge za znižano plačilo vrtca razdeljeni v plačilne razrede. Starši vloge oddate na pristojni Center za socialno delo. Na odločbah, ki jih staršem izda CSD se delež subvencij, ki jih država priznava staršem nanaša izključno na javne vrtce.

Občina otrokovega stalnega prebivališča staršem prizna 85 % subvencije, glede na plačilni razred, kot bi vam jo priznala v javnem vrtcu (torej 15% manj, kot v javnem vrtcu na ceno javnega vrtca). Cene programov javnih vrtcev se razlikujejo med občinami in tako so različne tudi cene subvencij. Razlika do polne cene Zasebnega vrtca Pingvin je obveznost staršev. Občina staršem, ki imajo v vrtcu dva otroka, tudi za drugega otroka prizna 85% subvencije glede na plačilni razred, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije 70 % ekonomske cene javnega vrtca, razliko do polne cene Zasebnega vrtca Pingvin je obveznost staršev.

Za vsak dan javljene odsotnosti do 7.30 ure odštejemo ceno neporabljenih živil 4,04 evra.

Primer izračuna cene za prvo starostno obdobje za otroke s stalnim prebivališčem v MOL:

 

doh. razred cena javni vrtci plačilo staršev doplačilo občine pingvinu plačilo staršev pingvinu pl. staršev program pl. staršev prehrana
      85% cene javnih vrtcev*%     22 dni
1. 576,00 EUR 0% 489,60 € 350,40 € 261,52 € 88,88 €
2. 576,00 EUR 10% 440,64 € 399,36 € 310,48 € 88,88 €
3. 576,00 EUR 20% 391,68 € 448,32 € 359,44 € 88,88 €
4. 576,00 EUR 30% 342,72 € 497,28 € 408,40 € 88,88 €
5. 576,00 EUR 35% 318,24 € 521,76 € 432,88 € 88,88 €
6. 576,00 EUR 43% 279,07 € 560,93 € 472,05 € 88,88 €
7. 576,00 EUR 53% 230,11 € 609,89 € 521,01 € 88,88 €
8. 576,00 EUR 66% 166,46 € 673,54 € 584,66 € 88,88 €
9. 576,00 EUR 77% 112,61 € 727,39 € 638,51 € 88,88 €

Primer izračuna cene za drugo starostno obdobje za otroke s stalnim prebivališčem v MOL:

doh. razred cena javni vrtci plačilo staršev doplačilo občine pingvinu plačilo staršev pingvinu pl. staršev program pl. staršev prehrana
      85% cene javnih vrtcev*%     22 dni
1. 418,00 EUR 0% 355,30 € 448,70 € 359,82 € 88,88 €
2. 418,00 EUR 10% 319,77 € 484,23 € 395,35 € 88,88 €
3. 418,00 EUR 20% 284,24 € 519,76 € 430,88 € 88,88 €
4. 418,00 EUR 30% 248,71 € 555,29 € 466,41 € 88,88 €
5. 418,00 EUR 35% 230,95 € 573,06 € 484,18 € 88,88 €
6. 418,00 EUR 43% 202,52 € 601,48 € 512,60 € 88,88 €
7. 418,00 EUR 53% 166,99 € 637,01 € 548,13 € 88,88 €
8. 418,00 EUR 66% 120,80 € 683,20 € 594,32 € 88,88 €
9. 418,00 EUR 77% 81,72 € 722,28 € 633,40 € 88,88 €