Trenutne cene programov

Polna cena Zasebnega vrtca Pingvin je 975 € za prvo starostno obdobje in 933 € za drugo starostno obdobje in začne veljati z dnem 1. marec 2023. Starši so na podlagi enotne vloge za znižano plačilo vrtca razdeljeni v plačilne razrede. Starši vloge oddajo na pristojni Center za socialno delo. Na odločbah, ki jih staršem izda CSD se delež subvencij, ki jih država priznava staršem nanaša izključno na javne vrtce. Zasebni vrtec se financira iz treh virov: s prispevki staršev, lokalne skupnosti (občine, kjer imajo otrokovi starši stalno prebivališče) in pa sredstev MIZŠ, ki jih ministrstvo prispeva za drugega in vsakega nadaljnjega otroka. Prispevek lokalne skupnosti temelji na določilih Zakona o vrtcih. Vrtcu priprada za posameznega otroka 85 odstotkov sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja za plače in materialne stroške na otroka v javnem vrtcu. Obveznosti lokalne skupnosti se izračuna iz povprečnega obsega sredstev, ki jih zagotavlja javnim vrtcem na svojem območju. Zakon določa, da morajo biti starši razporejeni v plačilne razrede. Cena progarama je odvisna od plačilnega razreda v katerega so starši razporejeni.

Občina otrokovega stalnega prebivališča staršem prizna 85% subvencije, glede na plačilni razred, kot bi ga priznala v javnem vrtcu (torej 15% manj, kot v javnem vrtcu na ceno javnega vrtca). Cene programov javnih vrtcev se razlikujejo med občinami in tako so različne tudi cene subvencij. Razlika do polne cene Zasebnega vrtca Pingvin je obveznost staršev (tabela spodaj – izračun za drugega otroka izdamo na željo staršev). Od 1.9.2021 dalje Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport  za drugega in vsakega naslednjega otroka krije razliko do 100% ekonomske cene javnega vrtca. Razlika do polne cene Zasebnega vrtca Pingvin je obveznost staršev.

Za vsak dan javljene odsotnosti do 8:00 ure odštejemo ceno neporabljenih živil 5 €.

Primer izračuna cene za prvo starostno obdobje 1. OTROK
Račun za mesec, ki ima 22 delovnih dni.

DOH. RAZREDCENA JAVNI VRTCIPLAČILO STARŠEV V JAVNEM VRTCUPLAČILO STARŠEV PINGVINUpl. staršev programpl. staršev prehrana
1.576 €0%485,40 €375,40 €110,00 €
2.576 €10%534,36 €424,36 €110,00 €
3.576 €20%583,32 €473,32 €110,00 €
4.576 €30%632,28 €522,28 €110,00 €
5.576 €35%656,76 €546,76 €110,00 €
6.576 €43%695,93 €585, 93 €110,00 €
7.576 €53%744,89 €634,89 €110,00 €
8.576 €66%808, 54 €698,54 €110,00 €
9.576 €77%862,39 €752,39 €110,00 €

Primer izračuna cene za prvo starostno obdobje 2. IN VSAK NADALJNI OTROK
Račun za mesec, ki ima 22 delovnih dni.

DOH. RAZREDCENA JAVNI VRTCIPLAČILO STARŠEEV V JAVNEM VRTCUPLAČILO STARŠEV PINGVINUpl. staršev programpl. staršev prehrana
1.576 €0 %485,40 €375,40 €110,00 €
2.576 €10 %476,76 €366,76 €110,00 €
3.576 €20 %468,12 €358,12 €110,00 €
4.576 €30 %459,48 €349,48 €110,00 €
5.576 €35 %455,16 €345,16 €110,00 €
6.576 €43 %448,25 €338,25 €110,00 €
7.576 €53 %439,61 €329,61 €110,00 €
8.576 €66 %428,38 €318,38 €110,00 €
9.576 €77 %418,87 €308,87 €110,00 €

Primer izračuna cene za drugo starostno obdobje 1. OTROK
Račun za mesec, ki ima 22 delovnih dni.

DOH. RAZREDCENA JAVNI VRTCIPLAČILO STARŠEV V JAVNEM VRTCUPLAČILO STARŠEV PINGVINUpl. staršev programpl. staršev prehrana
1.418 €0%577,70 €467,70 €110,00 €
2.418 €10%613,23 €503,23 €110,00 €
3.418 €20%648,76 €538,76 €110,00 €
4.418 €30%684,29 €574,29 €110,00 €
5.418 €35%702,06 €592,06 €110,00 €
6.418 €43%730,48 €620,48 €110,00 €
7.418 €53%766,01 €656,01 €110,00 €
8.418 €66%812,20 €702,20 €110,00 €
9.418 €77%851,28 €741,28 €110,00 €

Primer izračuna cene za drugo starostno obdobje: 2. in vsak nadaljni otrok
Račun za mesec, ki ima 22 delovnih dni.

DOH. RAZREDCENA JAVNI VRTCIPLAČILO STARŠEV V JAVNEM VRTCUPLAČILO STARŠEV PINGVINUpl. staršev programpl. staršev prehrana
1.418,00 €0%577,70 €467,70 €110,00 €
2.418,00 €10%613,23 €503,23 €110,00 €
3.418,00 €20%648,76 €538,76 €110,00 €
4.418,00 €30%684,29 €574,29 €110,00 €
5.418,00 €35%702,06 €592,06 €110,00 €
6.418,00 €43%730,48 €620,48 €110,00 €
7.418,00 €53%766,01 €656,01 €110,00 €
8.418,00 €66%812,20 €702,20 €110,00 €
9.418,00 €77%851,28 €741,28 €110,00 €