Pingvin program

Zasebni vrtec Pingvin je edini zasebni vrtec, ki se lahko pohvali z lastnim programom, potrjenim s strani strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (ID 184072 01, na podlagi odločbe 602-8/1997).

Program skozi leto sledi načrtovanemu letnemu delovnemu načrtu in se po potrebi prilagaja vremenskim in aktualnim dogajanjem.

Velik poudarek pa dajemo BIVANJU in GIBANJU NA PROSTEM.

V vrtcu Pingvin se izvaja vzgojno-izobraževalni program za otroke od prvega leta do vstopa v šolo.
DNEVNI POGRAM se izvaja do 9 UR za otroke I. in II. starostnega obdobja in sicer:
– Homogeni oddelki I. starostnega obdobja (Enota Puhek),
– Homogeni oddelki II. starostnega obdobja (Zasebni Vrtec Pingvin).

PROGRAM VRTCA PINGVIN z dejavnostmi:
Program načrtujemo v obliki tematskih sklopov, kjer je poudarjena vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji dejavnosti: gibanjem, jezikom, umetnostjo, družbo, naravo in matematiko.

• ANGLEŠČINA in ANGLEŠKA PRAVLJICA
V vrtcu je angleščina, ki jo vodi predmetna učiteljica Tadeja Gomol, del vsakdanjika, s čimer zagotavljamo stalno ponavljanje in nadgrajevanje usvojenega znanja. Na tej zgodnji stopnji razvoja otroka želimo, da bi jezik predvsem začutili, saj otroci nezavedno in igraje pridobijo občutek za različne glasove, ritem, intonacijo in naglas.
Program sledi gradivu Cookie and Friends in se prilagaja tedenskim tematikam v vrtcu. Pri tem pojemo pesmice, spoznavamo rime in besedne igre, se zabavamo ob prstnih igrah, z nami zapojejo lutke.Vse to so naravni načini, s katerimi otrokom čim bolj približamo uvodno spoznavanje tujega jezika.

• TELOVADBA V GIBu
Otroci se enkrat tedensko v športnem društvu GIB urijo v spretnostih tenisa, na poligonu in preko elementarnih igre usvajajo osnovne gibalne prvine. Vsem najljubši pa je obisk trampolin parka, kjer poleg zagotovljene zabave skrbijo za krepitev vseh mišic telesa in zavedanja telesa v prostoru.
Poleg gibanja v telovadbi, nam je pomembno gibanje na prostem in spoznavanje čim več različnih športnih zvrsti. Zato otrokom ponujamo tečaje rolanja, drsanja, tek na smučeh ter druge sezonske športe.

• PLES V PLESNEM CENTRU FENIKS
Program plesa za predšolske otroke poteka enkrat tedensko po 45 minut s plesno učiteljico Metko Mesesnel Bizilj. Vsaka izmed koreografij je povezana z zgodbico, pesmico, igrico ali pa pripomočkom. Ob koncu leta pripravijo nastop za starše, prijatelje in sorodnike. Želimo in upamo, da bodo malčki deležni kakovostne plesne vzgoje, ki bo pozitivno vplivala na njihov celostni razvoj in, ne nazadnje, da bodo vzljubili ples.

• GLASBA po metodi Edgarja Willemsa
Mateja Tomac Caligaris o glasbenih uricah: Srečujemo se vsak teden in običajno skupaj preživimo štirideset minut. Učim jih slušnega zaznavanja, tako da se naučijo prepoznavati različne dimenzije zvoka, barvo, trajanje, glasnost. Velik poudarek dajemo tudi tonski višini, ker je ta kasneje zelo pomembna. V tem delu se otroci torej naučijo, kaj je visok ton in kaj nizek. Drugo naše področje je ritmična vzgoja, ki jo izvajamo v povezavi z motoriko celega telesa. Otroka navajamo, da se telesno izraža v odnosu do glasbe, ki jo sliši. Zelo veliko delamo tudi za razvoj ročne motorike, ker je ta zelo pomembna za tiste, ki bodo nekoč igrali kakšen inštrument. Osrednji del vsake ure je petje, pri tem pa pazimo, da so pesmi umetniško in didaktično primerne starosti otrok. Imeti morajo primeren tekst, obseg mora biti prilagojen starosti, pesmice pa morajo biti tudi lepe in morajo imeti umetniško vsebino.

• UMETNOSTNE URICE s PETRO
Ideja o umetnostnih uricah se je porodila iz želje, da bi otrokom približali umetnost, jih navadili zavedati se lepega ter jim vzbudili potrebo po raziskovanju starega in spoznavanju novega.
Umetnost otroci spoznavajo z umetnostno zgodovinarko Petro Skaberne skozi igro, kar ni inovativna in sveža metoda – je pa preizkušena, uspešna in še zabavna. Spoznavajo se z zgodovino umetnosti od njenih začetkov pa vse do danes ter poskušajo razjasniti ključne pojme iz sveta slikarstva, kiparstva in arhitekture. Naučijo se ločevati osnovne zvrsti umetnostnih tehnik, pridobljeno znanje pa nato z obiski ateljejev in grafičnih delavnic umetnikov podkrepijo v praksi.
Druženja niso omejena le na prostor vrtca, temveč si v muzejih in galerijah ogledajo tudi aktualne razstave in stalne postavitve. Obiski so prilagojeni otrokovemu razumevanju in vedenju, ki pa je iz ure v uro večje.

ZIMOVANJE V KRANJSKI GORI
Enkrat letno, v januarju, se z otroki starejših skupin odpravimo na 5-dnevno zimovanje v Kranjsko Goro, kjer se s spremljevalci in smučarskimi učitelji krepijo osnove tehnik smučanja. Bivanje je popestreni tudi z vsakodnevnimi dejavnostmi in aktivnostmi, kot so tek na smučeh, sprehodi po okolici in druge zimske radosti. Poleg zimskih radosti, je zimovanje pomemben mejnik, saj tako krepimo otroško samostojnost in navajanje na ločenost od staršev.
Pripravljenost na ta velik korak vsako leto »preverimo« z NOČITVIJO v vrtcu.

LETOVANJE V DAJLI
Tudi v toplejšem delu leta (junij) se Pingvinčki odpravimo še na poletno odpravo v Dajlo, kjer poleg plavanja, navajanja na vodo in dejavnosti ob njej, uživamo v sprehodu z lučmi, supanju in šotorjenju… pred odhodom na letovanjem se otroci urijo v plavanju na 10-dnevnem tečaju plavanja v Atlantisu.