Za starše

POSLOVALNI ČAS

Poslovalni čas vrtca je od 7:15 do 16:45.

 

PRIJAVNICA IN CENIK

Za prijavo nas pokličite ali izpolnite  prijava

Trenutne cene našega programa

 

VPIS

Otroke sprejemamo skozi celo leto. V primeru, da imamo prosto mesto, se starši dogovorite za ogled in tako spoznate delo in program vrtca. Ob vpisu se z vzgojiteljicami dogovorite o načinu uvajanja, saj si želimo, da je to obdobje kar se da prijetno.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI STARŠEV DO VRTCA

Starši imate pravico do:

 • obveščenosti o delu in življenju v vrtcu,
 • zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
 • postopnega uvajanja otroka z enim od staršev,
 • dnevne izmenjave informacij in poglobljenega pogovora z vzgojiteljicama na pogovornih uricah

Starši morate:

 • spoštovati poslovni čas vrtca,
 • spoštovati dogovore, sprejete na formalnih srečanjih,
 • redno poravnavati finančne obveznosti do vrtca,
 • v vrtec pripeljati zdravega otroka,
 • zaposlene obveščati o boleznih in drugih značilnostih otroka,
 • sporočati otrokovo odsotnost najkasneje do 07:45 na dan izostanka,
 • zaposlene obveščati o spremembah podatkov
 •  

OBVESTILO STARŠEM O DAJANJU ZDRAVIL OTROKOM V VRTCU

V vrtec sodi samo zdrav otrok! Le tako jim lahko zagotovimo sproščeno in brezskrbno igro z vrstniki.

Če vam zdravnik zaključi bolniški stalež in otrok še ni končal z zdravljenjem, vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice v vrtcu otroku ne smeta dajati predpisanih zdravil.

V primerih bolezni, ko morajo otroci zdravilo nujno prejemati (npr. astma, vročinski krči, epilepsija, sladkorna bolezen, sistemske in prirojene srčne napake), je potreben natančen dogovor med vzgojiteljico, staršem in otrokovim pediatrom.

Slednja sta dolžna vzgojiteljici podati natančna pisna navodila za ravnanje v posebnih primerih,jo podučiti oziroma jo seznaniti z vsemi zdravstvenimi posebnostmi otroka in ji sporočiti tudi telefonske številke tako zdravnika specialista ali pediatra, kot tudi telefonsko številko staršev na kateri so vedno dosegljivi.

https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nalezljive-bolezni/nalezljive-bolezni-od-a-do-z-nalezljive-bolezni-po-skupinah

OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

Medsebojno sodelovanje vrtca in družine je za kvalitetno delo v vrtcu zelo pomembno. Starši ste strokovnim delavcem v veliko pomoč pri razumevanju vašega otroka in njegovih značilnosti in posebnosti. Sodelujete lahko v različnih oblikah:

formalne

 • roditeljski sestanki,
 • pogovorne urice (enkrat mesečno oz. po dogovoru)

neformalne

 • piknik za starše,
 • pustovanje z dedki in babicami,
 • zaključni nastopi,
 • ustvarjalne delavnice.

UPORABNE POVEZAVE