Jaslična enota Puhek

Vrtec Pingvin je dobil mlajšega bratca, enoto Puhek. Starejšo hišo, obdano z velikim vrtom na mirni Kamniški ulici, smo povsem preuredili in opremili tako, da je privlačna za najmlajše in jim ponuja številne možnosti za zdrav vsestranski razvoj. V hiši je velika igralnica z vsemi pripadajočimi prostori, namenjena otrokom prve starostne skupine.

V enoti Puhek čakajo malčke skrbno izbrane, strokovno usposobljene, predvsem pa ljubeznive vzgojiteljice. Delo bodo načrtovale in usklajevale v timu strokovnih delavcev Zasebnega vrtca Pingvin.

Proces učenja na vseh naštetih področjih navezujemo na prednostno področje gibalne vzgoje, saj je prav gibanje tista oblika dejavnosti , ki otroku v tej starosti omogoča najlažje učenje in spodbuja uspešen telesni in intelektualni razvoj. Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, časa in samega sebe. V prvih letih življenja je gibalni razvoj v ospredju in poteka od naravnih ter preprostih oblik gibanja (plazenje, hoja, tek…) do sestavljenih in zahtevnejših športnih dejavnosti. V procesu učenja so zato pomembne številne vsakodnevne, pozitivne spodbude.

Tudi glasba je pomembna za celostni razvoj človeka, saj spodbuja senzibilnost, koncentracijo, socializacijo, sposobnost mišljenja in druga področja, zato ji namenjamo posebno pozornost. Glasbeno dejavnost bo od septembra 2018 dalje poleg vzgojiteljic vodila Mateja Tomac Calligaris, ravnateljica Glasbenega centra Edgar Willems. Urice bodo potekale enkrat tedensko in bodo vključevale vsa pomembna glasbena področja: poslušanje in doživljanje, izvajanje, melodiko, ritmiko, invencijo, gibanje ob glasbi. Mateja je diplomirana Willemsova pedagoginja in dela po pedagoških načelih slovitega Edgarja Willemsa, ki je bil eden od pionirjev glasbene pedagogike.

Dobro je, da se glasbena vzgoja prične čimprej in da spoznavanje glasbe poteka tako kot učenje maternega jezika – najprej torej preko poslušanja, imitacije, raziskovanja, potrebe po izražanju. V proces so vključene vse tri človekove dimenzije: telo, čustva in intelekt. Dejavnost se prilagaja starosti otrok in se iz leta v leto nadgrajuje. Zgodnja otroška leta so najbolj pomembna, da se glasbeni posluh čimbolj razvije.Vsem otrokom ne glede na izhodiščne sposobnosti torej omogočamo kvaliteten prvi stik z eno najbogatejših dediščin človeštva – z umetnostjo zvoka in glasbe.

Prav tako bo razvoj jezika in jezikovnih zmožnosti otrok po svoji naravi vpleten v vsa področja dejavnosti v skupini najmlajših, saj je predšolsko obdobje najpomembnejše za razvoj govora. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih. S pestrimi jezikovnimi vsebinami otrokom omogočamo, da doživljajo jezik kot sredstvo za vzpostavljanje odnosov v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih dejavnostih in različnih socialnih situacijah. Ob tem spoznavajo jezik kot vir ugodja in zabave. Ob poslušanju rim, pri različnih glasovnih in besednih igrah doživljajo zvočnost in ritem govora ter postopno začnejo prepoznavati in se zavedati obstoja lastnega in tujih jezikov.

Skozi igro se učijo poslušati, razumevati in doživljati svoj in tuj jezik. Zato govorna vzgoja poleg bogatih jezikovnih vsebin v slovenščini poteka tudi v angleškem jeziku. Tadeja Gomol, direktorica Zasebnega vrtca Pingvin in PE Puhek, trikrat tedensko pripravlja zanimive igralne minutke za najmlajše, pri katerih malčki spoznavajo zvočnost in ritem besed ob zabavnih angleških igricah in pesmicah. Tako bodo otroci že v najnežnejšem in tudi najdojemljivejšem obdobju spoznavali značilnosti tujega jezika, kar jim bo kasneje omogočalo hitrejše učenje in ustrezno izgovorjavo.

Malčkom omogočamo tudi občasna druženja s starejšimi vrstniki Zasebnega vrtca Pingvin in jih tako spodbujamo k lažjemu in hitrejšemu socialnemu učenju; otroci se skupaj igrajo in se drug od drugega učijo.